Признавање стечених стручних назива

Брoj: 15/591
Датум:16.10.2014.


На основу члана 127 Закона о високом образовању,а у складу са Правиником о признавању стечених стручних назива Високе техничке школе струковних студија у Пожаревцу, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац расписује :

ОГЛАС

  1. За признавање стечених стручних назива према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, са стручним називима у складу са важећим Законом о високом образовању.

  2. На оглас се могу пријавити само свршени студенти Више техничке школе Пожаревац. Уз захтев свршени студенти прилажу уверење о положеним испитима, извод из књиге рођених и фотокопију дипломе о завршеном вишем образовању. Накнада за усаглашавање се утврђује на основу упоређивања са важећим наставним плановима и програмаима на студијским програмима основних струковних студија и износи 1000,00 динара по боду. Полагање испита износи 500,00 динара.

  3. У складу са решењем о разлици испита који су потребни за усклађивање стручних назива,зинтересовани се уклапају са редовном наставом на основу распореда.

  4. Пријава од 22.10.2014. до 06.11.2014. године.

Све ближе информације могу се добити на телефоне 012-531-667 и 531-668 као и на сајту Школе