Стручно упутство за спровођење уписа

 

 

 

 

 

pdfСтручно упутство за спровођење уписа

 

pdfМодел изјаве за припаднике ромске националне мањине

 

pdfМодел препоруке Националног савета ромске националне мањине

 

pdfМодел изјаве за припаднике српске националне мањине из суседних земаља