ЗБ - распоред испита - Октобар 2021. године

Студијски програм: Заштита биља

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА Октобар 2021.

 

  

Заштита биља РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Октобарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Владанка Ступар Ратарство са семенарством 15.09. 09.00 Лаб 1
Органска пољопривреда 15.09. 10.00 Лаб 1
Мелиорације- агрономско инжењерство 15.09. 11.00 Лаб 1
Увод у агрономију 15.09. 09.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 15.09. 10.00 Лаб 1
Воћарство и виноградарство 15.09. 11.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија      
Милица Блажић Биологија I 14.09. 09.00 Лаб 1
Микробиологија 14.09. 09.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 14.09. 09.00 Лаб 1
др Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 13.09. 10.00 Лаб 1
Ентомологија 13.09. 10.00 Лаб 1
Фитофармација 13.09. 10.00 Лаб 1
Корови и њихово сузбијање 13.09. 10.00 Лаб 1
др Злата Живковић Фитопатологија 22.09. 10.00 Лаб 1
Повртарство 22.09. 10.00 Лаб 1

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Октобар 2021.

 

 

Заштита биља РАСПОРЕД ИСПИТА Октобарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Алексaндра Јанковић Математика 22.09. 12.00 Уч 3
мр Александар Ивковић Хемија  23.09. 09.00 Уч 5
мр Драган Шалер Примена рачунара 27.09. 12.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 17.09. 09.00 Уч 2
Микробиологија 24.09. 09.00 Уч 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 16.09. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 16.09. 10.00 Уч 2
Хортикултура 16.09. 11.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 27.09. 10.00 Уч.2
др Владан Ђулаковић Увод у агрономију 20.09. 09.00 Уч 2
Мелиорације 20.09. 09.00 Уч 2
Заштита агроекосистема 20.09. 09.00 Уч 2
Ратарство са семенарством 20.09. 10.00 Уч 2
др Татјана Секулић Ентомологија 22.09. 10.00 Уч 2
др Миливоје Миловановић Повртарство 23.09. 09.00 Уч 2
Пољопривредна механизација 23.09. 10.00 Уч 2
Машине у заштити биља  23.09. 11.00 Уч 2
Органска пољопривреда 23.09. 10.00 АМФ
др Ђорђе Михаиловић Организација рада 17.09. 15.00 Уч 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 23.09. 10.00 Каб 1
др Злата Живковић Фитопатологија 22.09. 10.00 Лаб 1
Фитофармација 22.09. 10.00 Лаб 1
Акарологија и нематологија 22.09. 11.00 Лаб 1
Дијагноза биљних болести 22.09. 10.00 Лаб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 21.09. 09.00 Уч 2
Воћарство и виноградарство 21.09. 09.00 Уч 2
Лековито и зачинско биље 21.09. 09.00 Уч 2
др Милан Угриновић Корови и њихово сузбијање 21.09. 17.00 Уч 2
др Дарко Стојићевић  Производна пракса 27.09. 10.00 Лаб 1
Радна-феријална пракса 27.09. 10.00 Лаб 1
Технолошко – организациона пракса 27.09. 10.00 Лаб 1
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.