ЗБ - распоред испита - Септембар 2021. године

Студијски програм: Заштита биља

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА Септембар 2021.

 

Заштита биља РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Владанка Ступар Ратарство са семенарством 25.08. 09.00 Лаб 1
Органска пољопривреда 25.08. 10.00 Лаб 1
Мелиорације- агрономско инжењерство 25.08. 11.00 Лаб 1
Увод у агрономију 25.08. 09.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 25.08. 10.00 Лаб 1
Воћарство и виноградарство 25.08. 11.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија      
Милица Блажић Биологија I 26.08. 12.00 Лаб 1
Микробиологија 26.08. 13.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 26.08. 14.00 Лаб 1
др Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 23.08. 10.00 Лаб 1
Ентомологија 23.08. 10.00 Лаб 1
Фитофармација 23.08. 10.00 Лаб 1
Корови и њихово сузбијање 23.08. 10.00 Лаб 1
др Злата Живковић Фитопатологија 01.09. 10.00 Лаб 1
Повртарство 01.09. 10.00 Лаб 1

  

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Септембар 2021.

 

Заштита биља РАСПОРЕД ИСПИТА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Алексaндра Јанковић Математика 01.09. 14.00 Уч 3
мр Александар Ивковић Хемија  02.09. 12.00 Уч 5
мр Драган Шалер Примена рачунара 06.09. 10.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 03.09. 09.00 Уч 2
Микробиологија 03.09. 09.00 Уч 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 07.09. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 07.09. 10.00 Уч 2
Хортикултура 07.09. 11.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 03.09. 11.00 Уч.2
др Владан Ђулаковић Увод у агрономију 30.08. 09.00 Уч 2
Мелиорације 30.08. 09.00 Уч 2
Заштита агроекосистема 30.08. 09.00 Уч 2
Ратарство са семенарством 30.08. 10.00 Уч 2
др Татјана Секулић Ентомологија 01.09. 10.00 Уч 2
др Миливоје Миловановић Повртарство 09.09. 13.00 Уч 2
Пољопривредна механизација 09.09. 13.00 Уч 2
Машине у заштити биља  09.09. 13.00 Уч 2
Органска пољопривреда 09.09. 10.00 АМФ
др Ђорђе Михаиловић Организација рада 03.09. 15.00 Уч 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 02.09. 10.00 Каб 1
др Злата Живковић Фитопатологија 01.09. 10.00 Лаб 1
Фитофармација 01.09. 10.00 Лаб 1
Акарологија и нематологија 01.09. 11.00 Лаб 1
Дијагноза биљних болести 01.09. 10.00 Лаб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 31.08. 09.00 Уч 2
Воћарство и виноградарство 31.08. 09.00 Уч 2
Лековито и зачинско биље 31.08. 09.00 Уч 2
др Милан Угриновић Корови и њихово сузбијање 31.08. 17.00 Уч 2
др Дарко Стојићевић  Производна пракса 06.09. 10.00 Лаб 1
Радна-феријална пракса 06.09. 10.00 Лаб 1
Технолошко – организациона пракса 06.09. 10.00 Лаб 1
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.