Нaдокнада вежби и предавања за студенте II и III године студијског програма Заштита биља

Надокнада вежби из предета Повртарство за студенте II године студијског програма Заштита биља одржаће се у понедељак, 19. априла са почетком у 9 часова.

Надокнада предавања из предмета Акарологија и нематологија за студенте III године студијског програма Заштита биља одржаће се у понедељак, 19.априла у 11 часова.

 

Предметни наставник