ЗБ ОСС - распоред испита Јанар - 2022. године

 

 

Студијски програм: Заштита биља - Основне струковне студије

 

РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА

 

  Заштита биља   РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Биологија 1 1 17.01. 09.00 Лаб 1
2 Физиологија биљака 1 17.01. 13.00 Лаб 1
3 Ратарство са семенарством 3 17.01. 14.00 Лаб 1
4 Физика, хемија и заштита земљишта 3 14.01. 10.00 Лаб 2
5 Фитопатологија 3 12.01. 12.00 Лаб 1
6 Повртарство 4 12.01. 13.00 Лаб 1
7 Воћарство и виноградарство 5 14.01. 12.00 Лаб 2
8 Лековито и зачинско биље 5 14.01. 13.00 Лаб 3
9 Фитофармација 5 13.01. 09.00 Лаб 3
10 Корови и њихово сузбијање 5 14.01. 11.00 Лаб 3
11 Дијагноза биљних болести 5 13.01. 10.00 Лаб 3
12 Акарологија и нематологија 6 12.01. 11.00 Каб 5

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Јануар 2022.

 

 

  Заштита биља   РАСПОРЕД ИСПИТА Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 18.01. 09.00 Уч 5
2 Хемија  1 23.01. 12.00 Уч 5
3 Биологија 1 1 22.01. 09.00 АМФ
4 Примена рачунара 1 24.01. 10.00 РЦ 2
5 Физиологија биљака 1 26.01. 09.00 Уч 2
6 Метеорологија са климатологијом 2 19.01. 09.00 Уч 2
7 Увод у агрономију 2 21.01. 09.00 Уч 2
8 Социологија и пословне комуникације 2 28.01. 11.00 АМФ
9 Микробиологија 2 25.01. 09.00 Уч 2
10 Физика, хемија и заштита земљишта 3 18.01. 11.00 Уч 2
11 Ратарство са семенарством 3 24.01. 09.00 Уч 2
12 Хортикултура 3 22.01. 09.00 Уч 2
13 Фитопатологија 3 20.01. 10.00 Лаб 1
14 Пољопривредна механизација 3 28.01. 09.00 Уч 2
15 Повртарство 4 19.01. 10.00 Лаб 1
16 Ентомологија 4 21.01. 09.00 Лаб 1
17 Мелиорације 4 29.01. 09.00 Уч 2
18 Машине у заштити биља  4 26.01. 12.00 Уч 2
19 Законска регулатива 4 25.01. 09.00 Лаб 1
20 Радна-феријална пракса 4 23.01. 10.00 Лаб 1
21 Воћарство и виноградарство 5 18.01. 09.00 Уч 2
22 Фитофармација 5 20.01. 09.00 Лаб 2
23 Корови и њихово сузбијање 5 26.01. 09.00 Лаб 1
24 Дијагноза биљних болести 5 24.01. 09.00 Лаб 1
25 Бактериозе и вирозе 5 22.01. 10.00 Лаб 1
26 Микозе биљака 5 28.01. 09.00 Лаб 3
27 Лековито и зачинско биље 5 28.01. 09.00 Лаб 2
28 Органска пољопривреда 6 19.01. 12.00 Лаб 2
29 Организација рада 6 21.01. 14.00 АМФ
30 Заштита агроекосистема 6 25.01. 10.00 Лаб 2
31 Акарологија и нематологија 6 25.01. 10.00 Лаб 3
32 Производна пракса 6 23.01. 11.00 Лаб 1
33 Технолошко-организациона пракса 6 23.01. 12.00 Лаб 1
  Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.