ФТМ МСС - распоред испита Јанар - 2022. године

 

 

Студијски програм: Фитомедицина - Мастер струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Јануар 2022.

 

 

 

  Фитомедицина   РАСПОРЕД ИСПИТА Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Третман отпада и рециклажа 1 29.01. 10.00 Каб 1
2 Пољопривредна зоологија 1 22.01. 11.00 Лаб 1
3 Болести ратарских култура 1 28.01. 16.00 Лаб 1
4 Болести воћа и винове лозе 1 24.01. 16.00 Лаб 1
5 Болести поврћа 1 26.01. 16.00 Лаб 1
6 Болести цвећа и украсног биља 1 26.01. 16.00 Лаб 2
7 Законска регулатива у заштити биља 1 20.01. 16.00 Лаб 1
8 Предузетништво 1 18.01. 16.00 Уч 2
9 Сервиси е-пословања 1 21.01. 16.00 РЦ 1
10 Патофизиологија биљака  2 29.01. 10.00 Лаб 1
11 Специјална ентомологија  2 25.01. 16.00 Лаб 1
12 Апликација пестицида  2 19.01. 16.00 Лаб 1
13 Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом 2 21.01. 16.00 Лаб 1
14 Стручна пракса 1 2 23.01. 13.00 Лаб 1
  Учење кроз рад 1   26.01. 17.00 Kab 7
15 Примењени истраживачки рад 3 24.01. 16.00 АМФ
16 Педологија и заштита геодиверзитета 3 26.01. 16.00 Уч 3
17 Заштита животне средине 3 22.01. 13.00 Лаб 1
18 Заштита биља у органској производњи 3 28.01. 18.00 Лаб 1
19 Корисни микроорганизми земљишта 3 28.01. 18.00 Каб 2
20 Исхрана биљака 4 29.01. 12.00 Лаб 1
21 Подизање и одржавање вишегодишњих засада  4 21.01. 17.00 Лаб 1
22 Хербологија 4 25.01. 16.00 Уч 3
23 Стручна ракса 2  4 23.01. 14.00 Лаб 1
  Учење кроз рад 2   23.01. 15.00 Kab 7