МА - распоред испита - Јануар 2022. године

Студијски програм: Машинство

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Јануар 2022.

 

 

 

  РАСПОРЕД ИСПИТА   Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 1 20.01. 12.00 Уч 3
2 Конструктивна геометрија и графика 1 22.01. 14.00 АМФ
3 Технички материјали 1 24.01. 10.00 АМФ
5 Механика 1 1 18.01. 09.00 Уч 3
6 Примена рачунара 1 26.01. 12.00 РЦ 1
7 Математика 2 2 19.01. 12.00 АМФ
8 Механика 2  2 25.01. 09.00 Уч 3
9 Социологија и пословне комуникације 2 28.01. 13.00 АМФ
10 Основи инжењерске технике 2 21.01. 11.00 Уч 3
11 Основи хидраулике и пнеуматике 3 24.01. 09.00 Уч 3
12 Отпорност материјала 3 20.01. 09.00 АМФ
13 Основи теорије поузданости 3 22.01. 12.00 Уч 5
14 Техничка физика 3 18.01. 12.00 АМФ
15 Основи електротехнике и електронике 3 26.01. 11.00 Уч 3
16 Рачунари и програмирање 4 19.01. 10.00 Рц 2
17 Аутоматизација производње 4 21.01. 09.00 Уч 3
18 Машински елементи 4 25.01. 11.00 Уч 3
19 Инжењерска графика 4 23.01. 10.00 Рц 2
20 Обрада метала резањем 5 20.01. 11.00 Рц 2
21 Аутоматско управљање 5 24.01. 14.00 Уч 3
22 Моделирање и симулација система 5 18.01. 13.00 Уч 2
23 Објектно програмирање 5 26.01. 09.00 Уч 3
23 Алати и прибори 5 28.01. 12.00 Уч 3
24 Рачунарска графика 5 22.01. 12.00 РЦ 2
25 Пројектовање технолошких процеса 6 19.01. 13.00 Уч 3
26 Пројектовање помоћу рачунара 6 19.01. 12.00 РЦ 2
27 Базе података 6 19.01. 12.00 РЦ 1
28 Контрола квалитета 6 25.01. 15.00 Уч 1
29 Предузетништво 6 25.01. 13.00 АМФ
30 Организација рада 6 21.01. 14.00 АМФ
31 Обрада метала деформацијом 6 29.01. 14.00 Уч 2
32 Стручна пракса 6 23.01. 10.00 Уч 2
  НОВО МАШИНСТВО        
1 Математика 1 20.01. 12.00 Уч 3
2 Статика 1 18.01. 12.00 Уч 3
3 Увод у комп. пројектовање и ЦНЦ системе 1 29.01. 10.00 АМФ
4 Техничко цртање 1 28.01. 13.00 Уч 3
5 Енглески језик 1 1  26.01.  10:00  АМФ