МА - распоред испита - Октобар 2021. године

Студијски програм: Машинство

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Октобар 2021.

 

 

Машинство РАСПОРЕД ИСПИТА Октобарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
мр Алекса Срданов Математика 1 20.09. 10.00 АМФ
Математика 2  16.09. 10.00 АМФ
Објектно програмирање 16.09. 12.00 АМФ
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 27.09. 10.00 Уч 2
др Мирко Јовановић Механика 1 17.09. 10.00 Уч 3
Механика 2 24.09. 10.00 Уч 3
Алати и прибори 17.09. 12.00 Уч 3
Отпорност материјала 17.09. 12.00 Уч 3
Обрада метала резањем 17.09. 10.00 Уч 3
Пројектовање технолошких процеса 17.09. 12.00 Уч 3
Обрада метала деформацијом 24.09. 10.00 Уч 3
Машински елементи 24.09. 10.00 Уч 3
Основи инжењерске технике 24.09. 10.00 Уч 3
Основи хидраулике и пнеуматике 17.09. 10.00 Уч 3
Контрола квалитета 24.09. 10.00 Уч 3
мр Драган Шалер Примена рачунара 22.09. 10.00 Рц 2
Рачунарска графика 22.09. 10.00 Рц 2
Рачунари и програмирање 22.09. 10.00 Рц 2
Пројектовање помоћу рачунара 22.09. 10.00 Рц 2
Технички материјали 22.09. 10.00 Рц 2
мр Љубов Миронова Ђурић Техничка физика 21.09. 14.00 Уч 3
др Радиша Стефановић Основи електротехнике и електронике 21.09. 11.00 Уч 1
др Александра Јанковић Аутоматско управљање 23.09. 12.00 Уч 3
Конструктивна геометрија и графика 23.09. 12.00 Уч 3
Основи теорије поузданости 23.09. 12.00 Уч 3
Аутоматизација производње 23.09. 12.00 Уч 3
Инжењерска графика 23.09. 12.00 Уч 3
Моделирање и симулација система 23.09. 12.00 Уч 3
др Суад Суљовић Базе података  23.09. 15.30 РЦ 1
др Ђорђе Михаиловић Организација рада 17.09. 15.00 Уч 2
Предузетништво 17.09. 16.00 Уч 2
Милица Ивановић Стручна пракса 17.09. 12.00 АМФ
         
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.