Студијски програм

МАШИНСТВО


 

Студијски програм машинства је тако и конципиран да да образује студенте, машинске инжењере струковних студија који ће моћи да се укључују у радне и производне токове као самостални учесници и да примењују практична знања која су од значаја за инжењерску примену у процесу рада.

На овом студијском програму постоје два модула – ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО и ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРОМ. На модулу ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО студенти ће бити оспособљени да могу да прописују режиме рада машина у производним условима, да конструишу и одржавају алате и приборе за рад, да упознају машине и њихове конструктивне карактеристике за примену у производним условима, да прописују технолошке поступке, да врше контролу рада и квалитета израде, да организују рад појединих делова и да све то имплементирају у производни процес.

На модулу ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРОМ студенти ће бити оспособљени да могу да коришћењем рачунара и рачунарских програма без проблема прилазе поступцима пројектовања, израде и чувања техничке документације, да упознају машине и њихове конструктивне карактеристике за примену у производним условима, да прописују технолошке поступке, да врше контролу рада и квалитета израде, да организују рад појединих делова и да све то имплементирају у производни процес.

Кроз стручне предмете студент темељније упознаје и разуме дисциплине одговарајуће струке и стиче вештине и спретности у употреби знања које може одмах применити у пракси на решавању конкретних проблема на радном месту.

Поред тога, студент стиче знања и из других области, што ће му помоћи да искаже све своје способности,почев од анализе и практичног решавања проблема, па до организације и управљања процесом производње и одржавања.