ЕиР МСС - распоред испита Јанар - 2022. године

 

 

Студијски програм: Електротехника и рачунарство - Мастер струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Јануар 2022.

 

 

  РАСПОРЕД ИСПИТА   Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Одабрана поглавља из електричних кола 1 26.01. 16.00 АМФ
2 Информациони системи 1 20.01. 16.00 Уч 1
3 Индустријски системи и протоколи 1 28.01. 16.00 АМФ
5 Сервиси е-пословања 1 21.01. 16.00 РЦ 1
6 Предузетништво 1 18.01. 16.00 Уч 2
7 Процена утицаја на животну средину 1 24.01. 16.00 Уч 5
8 Управљање чврстим и опасним отпадом 1 24.01. 16.00 Уч 5
9 Поузданост електричних система 2 29.01. 10.00 РЦ 1
10 Примена електронике у индустрији 2 25.01. 16.00 АМФ
11 Стручна пракса 1 2 23.01. 11.00 Уч 1
  Учење кроз рад 1   29.01. 14.00 Kab 7
12 Телекомуникације у електроенергетици 2 19.01. 16.00 РЦ 1
13 Бежичне мреже 2 19.01. 16.00 Уч 1
14 Паметне дистрибутивне мреже 2 29.01. 12.00 РЦ 1
15 Програмирање апликација база података  2 21.01. 17.00 РЦ 1
16 Примењени истраживачки рад 3 24.01. 18.00 АМФ
17 Пројектовање и израда техничке документације 3 28.01. 16.00 РЦ 1
18 Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу 3 18.01. 16.00 Уч 5
19 Електричне и громобранске заштитне инсталације 3 26.01. 16.00 Уч 1
20 Рачунарство у облаку 4 19.01. 17.00 РЦ 1
21 Безбeдност рачунарских мрежа 4 19.01. 18.00 РЦ 1
22 Одабрана поглавља из опреме и система 4 21.01. 16.00 Уч 1
23 Стручна пракса 2 4 23.01. 13.00 Уч 1
23 Обрада сигнала  4 25.01. 17.00 АМФ
24 Обновљиви извори енергије 4 29.01. 13.00 РЦ 1
  Учење кроз рад 2   29.01. 14.00 Kab 7