ЕиР - Други колоквијум код др Суада Суљовића на Основним и Мастер студијама - јануар 2022.

 

Основне струковне студије:

Основи рачунарске технике у четвртак 13. 01.2022 у 10 часова,

Увод у интернет технологије, петак у 10 часова, 14.01.2022,

 

Мастер струковне студије

Информациони системи, мастер I година, петак 13 часова, 14.01.2022,

Сервиси е-пословања, мастер I година , петак у 15 часова, 14.01.2022.