Студијски програм

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО


 

На овом студијском програму постоје два модула – ЕНЕРГЕТИКА и РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА.

Изборно подручје ЕНЕРГЕТИКА омогућава да студенти стекну теоријска и практична знања која ће им омогућити да успешно раде на производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије. Поред тога, студенти ће бити оспособљени за одржавање електроенергетских уређаја током експлоатације, а исто тако и за пројектовање уређаја и постројења помоћу рачунара примењујући савремене програме за пројектовање.

На изборном подручју РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА студенти проучавају компоненте савремених рачунара тако да могу подједнако добро да раде на синтези као и на одржавању рачунарских система. Изучавањем програмских језика и апликативног софтвера студенти стичу потребна знања да учествују у креирању програмских пакета у техничким и информационим системима. Одређен број предмета, који се базирају на електроници омогућује студентима боље практично познавање компоненти са којима се могу срести у пракси.

Студијски програм електротехнике и рачунарства је тако и конципиран да студентима да одговарајуће знање из те научне области, али са нагласком на практична знања одмах применљива у пракси.