ЗЖС - распоред испита - Јануар 2022. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД ИСПИТ ЗА Јануар 2022.

 

 

  Заштита животне средине   РАСПОРЕД ИСПИТА Јануарски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 18.01. 09.00 Уч 5
2 Хемија   1 23.01. 12.00 Уч 5
3 Биологија 1 1 22.01. 11.00 АМФ
4 Примена рачунара 1 24.01. 10.00 РЦ 2
5 Физика животне средине 2 25.01. 14.00 Уч 2
6 Метеорологија са климатологијом 2 19.01. 09.00 Уч 2
7 Биологија 2 2 21.01. 11.00 Лаб 1
8 Социологија и пословне комуникације 2 28.01. 11.00 АМФ
9 Основи заштите животне средине 2 26.01. 12.00 Лаб 2
10 Физика, хемија и заштита земљишта 3 18.01. 11.00 Уч 2
11 Екологија биљака 3 20.01. 09.00 Уч 2
12 Заштита биодиверзитета 3 22.01. 09.00 Лаб 1
13 Фиторемедијација 3 24.01. 12.00 Уч 2
14 Физиологија биљака 3 26.01. 09.00 Уч 2
15 Процеси у животној средини и управљање 4 19.01. 12.00 Уч 2
16 Микробиологија 4 25.01. 11.00 Уч 2
17 Екологија животиња 4 21.01. 13.00 Лаб 1
18 Заштита агроекосистема 4 29.01. 12.00 Уч 2
19 Урбана екологија и пејзажна архитектура 4 28.01. 12.00 Уч 2
20 Загађење и заштита ваздуха 5 20.01. 12.00 Уч 2
21 Технологија заштите животне средине 5 24.01. 15.00 Уч 2
22 Процена утицаја на животну средину 5 26.01. 15.00 Уч 2
23 Мелиорације и рекултивација 5 22.01. 11.00 Уч 2
24 Основи геологије 5 28.01. 11.00 Лаб 1
25 Законска регулатива 6 25.01. 09.00 Лаб 1
26 Третман отпада и рециклажа 6 29.01. 10.00 Уч 3
27 Органска пољопривреда 6 19.01. 12.00 Лаб 2
28 Екологија копнених вода 6 21.01. 10.00 Лаб 1
29 Стручна пракса 6 23.01. 09.00 Лаб 2
  Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.