ЗЖС - распоред испита - Октобар 2021. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА Октобар 2021.

 

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Октобарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 15.09. 10.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 15.09. 10.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија      
Милица Блажић Биологија I 14.09. 09.00 Лаб 1
Биологија II 14.09. 09.00 Лаб 1
Основи заштите животне средине 14.09. 09.00 Лаб 1
Екологија биљака 14.09. 09.00 Лаб 1
Микробиологија 14.09. 09.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 14.09. 09.00 Лаб 1
Екологија животиња 14.09. 09.00 Лаб 2
др Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 13.09. 10.00 Лаб 1

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Октобар 2021.

 

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД ИСПИТА Октобарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Александра Јанковић Математика 22.09. 10.00 Уч 3
мр Љубов Миронова- Ђурић Физика животне средине 21.09. 12.00 Уч 3
мр Александар Ивковић Хемија   23.09. 09.00 Уч 5
мр Драган Шалер Примена рачунара 27.09. 12.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 17.09. 09.00 Уч 2
Микробиологија 24.09. 09.00 Уч 2
Основи заштите животне средине 24.09. 11.00 Уч 2
Екологија биљака 17.09. 11.00 Уч 2
Фиторемедијација 17.09. 11.00 Уч 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 16.09. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 16.09. 10.00 Уч 2
Урбана екологија и пејзажна архитектура 16.09. 11.00 Уч 2
Мелиорације и рекултивација 16.09. 09.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 27.09. 10.00 Уч 2
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 20.09. 09.00 Уч 2
др Татјана Секулић Биологија 2 22.09. 09.00 Уч 2
Заштита биодиверзитета 22.09. 11.00 Уч 2
Екологија животиња 22.09. 11.00 Уч 2
Екологија копнених вода 22.09. 12.00 Уч 2
Стручна пракса 22.09. 10.00 Уч 2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 23.09. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у животној средини и управљање 15.09. 09.00 Уч 2
Загађење и заштита ваздуха 15.09. 10.00 Уч  2
Технологија заштите животне средине 15.09. 11.00 Уч 2
Процена утицаја на животну средину 15.09. 13.00 Уч 2
Третман отпада и рециклажа 15.09. 12.00 Уч 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 23.09. 10.00 Каб 1
Основи геологије 23.09. 10.00 Каб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 21.09. 09.00 Уч 2
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.