ЗЖС - распоред испита - Септембар 2021. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА Септембар 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 25.08. 10.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 25.08. 10.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија      
Милица Блажић Биологија I 26.08. 12.00 Лаб 1
Биологија II 26.08. 14.00 Лаб 1
Основи заштите животне средине 26.08. 10.30 Лаб 1
Екологија биљака 26.08. 15.00. Лаб 1
Микробиологија 26.08. 13.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 26.08. 14.00. Лаб 1
др Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 23.08. 10.00 Лаб 1
Екологија животиња 23.08. 10.00 Лаб 1

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА Септембар 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД ИСПИТА Септембарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Александра Јанковић Математика 01.09. 14.00 Уч 3
мр Љубов Миронова- Ђурић Физика животне средине 31.08. 12.00 Уч 3
мр Александар Ивковић Хемија   02.09. 12.00 Уч 5
мр Драган Шалер Примена рачунара 06.09. 10.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 03.09. 09.00 Уч 2
Микробиологија 03.09. 09.00 Уч 2
Основи заштите животне средине 03.09. 11.00 Уч 2
Екологија биљака 03.09. 11.00 Уч 2
Фиторемедијација 03.09. 11.00 Уч 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 07.09. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 07.09. 10.00 Уч 2
Урбана екологија и пејзажна архитектура 07.09. 11.00 Уч 2
Мелиорације и рекултивација 07.09. 09.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 03.09. 11.00 Уч 2
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 30.08. 09.00 Уч 2
др Татјана Секулић Биологија 2 01.09. 09.00 Уч 2
Заштита биодиверзитета 01.09. 11.00 Уч 2
Екологија животиња 01.09. 11.00 Уч 2
Екологија копнених вода 01.09. 12.00 Уч 2
Стручна пракса 01.09. 10.00 Уч 2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 09.09. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у животној средини и управљање 08.09. 09.00 Уч 2
Загађење и заштита ваздуха 08.09. 10.00 Уч  2
Технологија заштите животне средине 08.09. 11.00 Уч 2
Процена утицаја на животну средину 08.09. 13.00 Уч 2
Третман отпада и рециклажа 08.09. 12.00 Уч 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 02.09. 10.00 Каб 1
Основи геологије 02.09. 10.00 Каб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 31.08. 09.00 Уч 2
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.