ЗЖС - распоред испита - ЈУЛ 2021. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА ЈУЛ 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА Јулски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 23.06. 10.00 Лаб 1
Физика, хемија и заштита земљишта 23.06. 10.00 Лаб 1
мр Александар Ивковић Хемија      
Милица Блажић Биологија I 24.06. 12.00 Лаб 1
Биологија II 24.06. 14.00 Лаб 1
Основи заштите животне средине 24.06. 10.30 Лаб 1
Екологија биљака 24.06. 15.00. Лаб 1
Микробиологија 24.06. 13.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 24.06. 14.00. Лаб 1
др Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 28.06. 10.00 Лаб 1
Екологија животиња 28.06. 10.00 Лаб 1
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД ИСПИТА Јулски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум Време Учионица
др Александра Јанковић Математика 30.06. 10.00 Уч 3
мр Љубов Миронова- Ђурић Физика животне средине 29.06. 12.00 Уч 3
мр Александар Ивковић Хемија   28.06. 09.00 Уч 2
мр Драган Шалер Примена рачунара 05.07. 10.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 02.07. 09.00 Уч 2
Микробиологија 02.07. 09.00 Уч 2
Основи заштите животне средине 02.07. 11.00 Уч 2
Екологија биљака 02.07. 11.00 Уч 2
Фиторемедијација 02.07. 11.00 Уч 2
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 06.07. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 06.07. 10.00 Уч 2
Урбана екологија и пејзажна архитектура 06.07. 11.00 Уч 2
Мелиорације и рекултивација 06.07. 09.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 09.07. 11.00 Уч 2
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 05.07. 09.00 Уч 2
др Татјана Секулић Биологија 2 30.06. 09.00 Уч 2
Заштита биодиверзитета 30.06. 11.00 Уч 2
Екологија животиња 30.06. 11.00 Уч 2
Екологија копнених вода 30.06. 13.00 Уч 2
Стручна пракса 30.06. 10.00 Уч 2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 08.07. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у животној средини и управљање 07.07. 09.00 Уч 2
Загађење и заштита ваздуха 07.07. 10.00 Уч  2
Технологија заштите животне средине 07.07. 11.00 Уч 2
Процена утицаја на животну средину 07.07. 13.00 Уч 2
Третман отпада и рециклажа 07.07. 12.00 Уч 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 01.07. 10.00 Каб 1
Основи геологије 01.07. 10.00 Каб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 29.06. 09.00 Уч 2