Студенти којима је истекао рок за завршетак студија ...

 

Студенти којима је истекао рок за завршетак студија и они који су уписали/завршили студије по ранијим акредитацијама и старим законима


     Студенти који су уписали/завршили студије по Закону о високом образовању из 1995. године и ранијим законима (студенти Више техничке школе), студенти који су завршили студије по старим акредитацијама, а желе да упишу нови или други студијски програм, као и лица која су студирала по Болоњи (уписани од школске 2007/2008 до школске 2014/2015 год.), а којима је престао статус студента због исписивања са струковних студија или неуписивањем школске године, биће у обавези да поднесу молбу Секретаријату Академије техничких струковних студија Београд, да им се омогући завршетак студија по важећим наставним плановима и програмима, с тим да ће рокови за подношење ове молбе и оно што је неопходно да се уз њу приложи, бити накнадно истакнути на сајту школе.