Обавештење о упису за студенте 2. и 3. године - септембар 2021.

Упис/евидентирање школске године

Студент са акредитованих студијских програма уписан на основне студије нема обавезу овере семестра.

Обавеза студента је да:
- испуњава предиспитне обавезе;
- се придржава потписаног Уговора и Изјаве о начину плаћања школарине (студент који плаћа школарину), јер ће у супротном бити спречен да полаже испите у испитним роковима;
- уписује школску годину до стицања 180 ЕСПБ бодова.

Овим студентима се при упису наредне школске године оверава претходна година студирања и укупно остварен број ЕСПБ бодова.

- Буџетски студенти задржавају статус ако су у школској 2020/2021.г.освојили најмање 48 ЕСПБ закључно са октобарским испитним роком.

- Буџетски студенти губе статус студената из буџета и стичу статус самофинансирајућих студената ако су у школској 2020/2021.г. освојили мање од 48 ЕСПБ.

- Самофинансирарјући студенти који су школској 2020/2021.години освојили 48-60 ЕСПБ, могу прећи на статус студената који се финансирају из Буџета Републике Србије, ако има слободних места на основу направљене ранг листе.

- студенти уписани од 2018/2019 задржавају статус студента који се финансира из Буџета Републике Србије, ако су у школској 2020/21 били на буџету.

 

ПОСТУПАК И ТЕРМИНИ УПИСА У ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

 

ПОСТУПАК

 

 

     За упис школске 2021/2022 године, потребно је да студент на шалтер Студентске службе доставе следеће:

- индекс
- 2 попуњена ШВ20 обрасца
- 2 попуњена обрасца за упис предмета са изјавом о начину плаћања
- 2 изјаве о заштити података о личности
- доказ о уплати 30% целокупног износа школарине или доказ о уплати целокупне школарине (уколико студент плаћа исту).

 

     Сви обрасци се могу преузети у просторијама школе.

 

     Студенти бирају предмете које желе да слушају и полажу у школској 2021/2022 години, тако што у Обрасцу за упис предмета заокружују те предмете, с тим да су у обавези да прво уписују неположене обавезне предмете I године студија, а затим неположене испите виших година студија. Могуће је да студент замени изборни предмет у односу на онај који је слушао претходне школске године.

Буџетски студент може уписати предмете претходних и наредних година студијског програма, највише до 72 ЕСПБ бода, с тим да за бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно уписаном броју бодова.

Самофинансирајући студент може уписати предмете претходних и наредних година студијског програма, најмање 37  а највише до 90 ЕСПБ бодова.

Школарина за школску 2021/2022 годину се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ, а у складу са ценовником.

Цена ЕСПБ бода за школску 2021/2022 износи 1100 динара.

ТРОШКОВНИК ЗА УСЛУГЕ СТУДЕНАТА - донет 09.04.2021.

 (преузмите комплетан документ pdf)

Студент може платити школарину на један од следећих начина:

У једној рати, целокупан износ приликом уписа школске године;

У две рате, и то:

      - прву  рату: 30% целокупног износа школарине, при упису школске године,

      - другу рату: 70% (преостали део школарине), најкасније до 30.11.2021. године.

 

ТЕРМИНИ ЗА УПИС

За студенте који су I годину први пут уписали школске 2019/2020 или 2020/2021 године

Упис школске године ће се вршити у периоду од 13.09.2021. године, закључно са 12.10.2021. године и то по следећем распореду: 

  • Самофинансирајући студенти који задржавају самофинасирајући статус ( не могу да остваре 48 ЕСПБ закључно са роком октобар 2): од 13.09.2021. године до 06.10.2021. године
  • Буџетски студенти: од 07.10.2021. године до 12.10.2021. године по ранг листи која ће бити објављена 05.10.2021. године (Коначна ранг листа).

 

За студенте који су I годину први пут уписали школске 2018/2019 године

  • Самофинансирајући студенти: од 13.09.2021. године до 06.10.2021. године
  • Самофинансирајући студенти којима је остао само завршни рад

Студенти којима истиче рок за редовно трајање студија (три године), а којима је остао само завршни рад (они којима је школска 2021/2022 четврта година студирања, односно они који су школу уписали школске 2018/2019 године), подносе молбу руководиоцу Одсека да им се одобри упис школске 2021/2022 без плаћања школарине у трајању до 31.10.2021. године (образац се може преузети у просторијама школе).
Уколико не одбране завршни рад до тог датума, имају обавезу да плате школарину у целости најкасније при пријави завршног рада.

  • Буџетски студенти (који су редовно три године били на буџету или они који су у трећој години остварили право на буџет): од 07.10.2021. године до 12.10.2021. године

 

За студенте који су I годину први пут уписали школске 2017/2018 и 2016/2017

  • Сви студенти уписани школске 2017/2018 и 2018/2019 године уписују школску 2021/2022 годину као самофинансирајући студенти у периоду од 13.09.2021. године до 06.10.2021. године.

 

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ У ПЕРИОДУ УПИСА: 09-13h

 

Након ових термина, студенти плаћају накнаду за кашњење у складу са Ценовником.

09.09.2021. године                                                                                                                       Студентска служба