Мастер дуално образовање - најава 

 

Мастер дуално образовање - најава 

 

 

studiАкадемија техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке у процесу је акредитације дуалног модела образовања у оквиру Мастер студијских програма. Дуални модел студија је модел стручног образовања у оквиру кога се знање и вештине паралелно стичу у школи и у предузећу.

 

Учење кроз рад је савремени концепт образовања који студентима омогућава да усвајају практична, применљива знања и вештине у реалном радном окружењу. Зависно од студијског програма за који се студент определи, већ од првог семестра може почети да одлази у предузеће на учење кроз рад, а паралелно, теоријска знања ће стицати на Академији.

 

Реформа формалног струковног образовања, односно потреба да се оно прилагоди потребама привреде за одређеним кадровима, подстакла је Академију техничких струковних студија Београд да своје потенцијале, искуства и стручна знања наставника и сарадника стави у службу развоја овог модела развијајући како старе тако и нове студијске програме.

 

У нади да ће дуални модел образовања користити како студентима тако и предузећима, Академија техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке, развила је следеће студијске програме, надограђујући постојеће програме основних и мастер струковних студија и то:

  1. Фитомедицина – мастер студије;
  2. Прехрамбена технологија – мастер студије;
  3. Електротехника и рачунарство – мастер студије;

Са укупно три студијска програма по дуалном моделу студија, одсек Примењене инжењерске науке планира да подстакне и охрабри, са једне стране продуктивност и мотивисаност студената за стицање знања и вештина, а са друге да допринесе развоју образовања које заједнички спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Привредна комора Србије.

 

Планирано је да нове студијске програме следеће школске годину упишу студенати који ће учити и радити у предузећима као што су "D-Logic", „Винарија Виртус“,  " CANDY RUSH ", "Винарија ПРУНА", "Misbell" и други са којима је Академија техничких струковних студија Београд склопила уговоре о реализацији наставе по дуалном моделу образовања. Ово значи да ће по студијском програму студенти остварити 450 теоријских часова на Академији и 450 часова кроз рад у предузећима где ће бити распоређени по години. Планом наведених студијских програма омогућен је и прелазак са класичног модела на дуални модел студија и обрнуто. Студенти ће имати академске менторе и менторе у предузећима уз које ће стицати адекватне квалификације за даљи професионални и лични развој.