Одлука о преласку на РЕДОВНУ наставу - 19.04.2021

На основу члана 65. Закона о високом образовању, важећег Статута и правилника о раду Наставно стручно веће Одсека ПИН Пожаревац  доноси (у складу са препорученим мерама Владе РС):

 

ОДЛУКУ

о преласку на РЕДОВНУнаставу

 

I Од понедељка 19.04.2021.г. се прелази на РЕДОВНУнаставу.