О Школи

Основни задатак ВТШ у Пожаревцу, као образовне установе, је образовање у области машинства, електротехнике, агрономије, прехрамбене технологије и заштите животне средине компатибилно са трендовима образовања у Европи и свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја и примену савремених метода и техника едукације, почев од основног струковног до специјалистичког, перманентног и других облика образовања, према захтевима пословних партнера и власника.

Опширније...