Обавештење о додели уговора - Тендер за услугу организације, доставе и сервирања хране и пића на адресу наручиоца (кетеринг) - Пројекат GERMOSAVE

 

 

Име и адреса наручиоца:

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац

 

Назив тендера:

Услуга организације, доставе и сервирања хране и пића на адресу наручиоца (кетеринг)

 

Референтни број: RORS-18/4

Заједнички пројекат за очување и одрживо коришћење биљних генетичних ресурса из пограничних подручја као последица климатских промена

 

Датум објављивања:

19.07.2018.

 

Обавештење о додели уговора