Јавна набавка климатске коморе за инкубацију биљног материјала и климатске коморе за чување биљног материјала

 

 

Име и адреса наручиоца:

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац

 

Назив тендера:

Јавна набавка климатске коморе за инкубацију биљног материјала и климатске коморе за чување биљног материјала

 

 

Референтни број: РОРС-18

Заједнички пројекат за очување и одрживо коришћење биљних генетичних ресурса из пограничних подручја као последица климатских промена

 

Датум објављивања:

10.11.2017. године.

 

Информације о подношењу понуда за тендер део А

 

Формат понуде коју попуњава понуђач део Б