Отварање понуда за поновљени тендер за набавку опреме за физиолошко мерење, лабораторијских инструмената и опреме за мерење

 

 

Отварање понуда за тендер одржано 7.9.2017. године у 12:00.

Извештај са отварања понуда

 

Име и адреса наручиоца:

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, Немањина 2, 12000 Пожаревац

 

Назив тендера:

Набавка опреме за физиолошко мерење, лабораторијски инструменти и опрема за мерење

 

Референтни број: РОРС-18 (1/2)

Заједнички пројекат за очување и одрживо коришћење биљних генетичних ресурса из пограничних подручја као последица климатских промена

 

Датум објављивања:

28.08.2017. године