Материјали за припремање пријемног испита

 

Пријемни испит за упис на све основне студијске програме подразумева:

Тест општег образовања (60 бодова)          или                      Тест из математике (60 бодова)

 

Припремни материјал
(приручник за Тест општег образовања) можете преузети у ПДФ формату

 

   

Припремни материјал
(приручник из Математике ) можете преузети у ПДФ формату

 

 

 Пријемни испит за упис на све мастер студијске програме подразумева тест познавања струке:

 

Збирка питања за полагање теста познавања струке 
Електротехника и рачунарство можете преузети у ПДФ формату

 

   

Збирка питања за полагање теста познавања струке 
ФИТОМЕДИЦИНА
 можете преузети у ПДФ формату

 

  

Збирка питања за полагање теста познавања струке 
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
можете преузети у ПДФ формату

 

 

Приручник за упис на мастер студије: