Саветовање - Управљање ризицима

[sigplus] Critical error: Image gallery folder Fotogalerija/2013upravljanje-rizicima is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

 

У петак, 24. маја 2013. год. је одржано саветовање са темом

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ саветовања је да се стручњаци из разних предузећа у окружењу, као и студенти и радници наше школе упознају са законским регулативама и најновијим техничким решењима у области Управљања ризицима.

 

Главни организатори саветовања

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ

 

МУП Србије, Сектор за ванредне ситуације ПЈ Пожаревац

 

 

У оквиру саветовања је одржана и изложба опреме, као и уређаја из области заштите од пожара.

 

У циљу практичне наставе је изведена показна вежба гашења разних врста пожара.

 

Сви радови који су представљени на саветовању су одштампани у зборнику радова ВТШСС Пожаревац.

 

{gallery}Fotogalerija/2013upravljanje-rizicima{/gallery} 

 

РАСПОРЕД ИЗЛАГАЊА

 

9.00 - 9.15

Уводна реч директора школе

 

9.15 - 9.30
Света ЦВЕТАНОВИЋ, Данило ПОПОВИЋ, Душко САВИЋ,
Факултет заштите на раду, Ниш

1. НОВИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

 

9.35 - 9.50
др Добривоје ЈОВАНОВИЋ, Душан ЈОВАНОВИЋ,
Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

2. ПРИМЕЊЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ПРИ ИЗРАДИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КОТЛАРНИЦЕ НА ГАС У МЛАДЕНОВЦУ

 

9.55 - 10.10
Др Горан ЂОРЂЕВИЋ,
Одељење за ванредне ситуације, Пожаревац

3. РИЗИК И УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ЗАШТИТИ ШУМА ОД ПОЖАРА

 

10.15 - 10.30
др Новица ГРУЈИЋ,
Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ КОРИШЋЕЊЕМ МЕТОДА ТЕХНИЧКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ И ПОУЗДАНОСТИ

 

10.35 - 10.50
Горан НИКОЛИЋ,
Висока техничка школа струковних студија, Пожаревац

5. НУЖНО ОСВЕТЉЕЊЕ

 

10.55 - 11.10
Света ЦВЕТАНОВИЋ, Данило ПОПОВИЋ, Душко САВИЋ,
Факултет заштите на раду, Ниш

6. НОВИ ПРИСТУП СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА У ПРОЦЕСУ АТМОСФЕРСКЕ РЕКТИФИКАЦИЈЕ НАФТЕ

 

11.10 - 12.00

ПРИКАЗ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

 

12.00 - 12.15
Михаило РАТКНИЋ, Зоран МИЛЕТИЋ, Владо ЧОКЕША, Снежана СТАЈИЋ, Соња БРАУНОВИЋ,
Институт за шумарство, Београд
Горан ЂОРЂЕВИЋ,
Сектор за ванредне ситуације Републике Србије
Татјана РАТКНИЋ,
Факултет за примењену екологију „Футура"
Милан ПЕТРОВИЋ, ЈП „Србијашуме"

7. ПРОМЕНЕ СТАНИШТА УНИШТЕНИХ ПОЖАРИМА И БРЗИНА ПРИРОДНЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ОШТЕЋЕНИХ ЕКОСИСТЕМА

 

12.20 - 12.35
Душан РАДОЈКОВИЋ, Protec d.o.o Пожаревац

8. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПОЖАРЕВАЦ У ПОЖАРЕВЦУ, У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 

12.40 - 12.55
Слободан ДОБРОСАВЉЕВИЋ, ПД «ТЕ-КО» КОСТОЛАЦ

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА У ПД «ТЕ-КО» КОСТОЛАЦ

 

13.00 - 13.15
Др Слободан СТЕФАНОВИЋ, Др Зоран ЈАЊИЋ, Мр Ненад ЈАЊИЋ,
Висока школа примењених струковних студија, Врање

10. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О РИЗИЦИМА У ЕКОЛОШКОМ МЕНАЏМЕНТУ

 

13.20 - 13.35
Др Слободан СТЕФАНОВИЋ, Др Зоран ЈАЊИЋ, Мр Ненад ЈАЊИЋ,
Висока школа примењених струковних студија, Врање

11. ОСНОВНЕ ЕТАПЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА

 

13.40 - 13.55
Др Горан ЂОРЂЕВИЋ,
Одељење за ванредне ситуације Пожаревац
Слободан ДРОБАЦ,
Одсек за везу ПУ Сремска Митровица
Саша ВЕСИЋ, Одсек за везу ПУ Пожаревац

12. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА КАО УЗРОЧНИК ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА

 

14.00 - 14.15
Јасмина ЂОКИЋ, ПД ТЕ-КО Костолац

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

 

14.20 - 14.35
др Миле ЛЕКИЋ, Мирослав ХЛЕБЈАН, ВТШСС Пожаревац

14. ЈЕДАН ПРИСТУП ПРОЦЕНЕ РИЗИКА СМРТНОСТИ ОД ПОЖАРА У ЗГРАДАМА

 

14.40 - 15.00

УПОЗНАВАЊЕ СА САВРЕМЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 

 Програмски одбор саветовања:
- др Горан Ђорђевић
- др Владан Ђулаковић
- др Добривоје Јовановић
- др Љубомир Јацић
- др Новица Грујић

 

Организациони одбор:
- др Владан Ђулаковић
- др Горан Ђорђевић
- др Новица Грујић
- др Добривоје Јовановић
- мс Предраг Мијатовић
- Милан Грујић
- Душан Савић
- Зоран Благојевић