ТРИБИНА - обновљиви извори енергије

Успостављање непосредне сарадње са окружењем у коме школа постоји је један од приоритетних циљева који школа жели да у наредном периоду остварује и проширује и то у различитим областима.

Жеља нам је да поред студената и наставника као значајног научно-техничког потенцијала ове средине са нама се укључе и сви заинтересовани из ближег и даљег окружења.

Основни циљ трибине је да се бави обновљивим изворима:

  • енергије ветра
  • енергије сунца
  • енергије хидропотенцијала
  • енергије термалних потенцијала
  • енергије добијене из биомасе
  • енергије добијене из биогаса
  • енергије добијене из отпадних материјала технолошких процеса
  • енергије добијене од комуналних отпадних материјала
  • енергије добијене из других обновљивих енергетских потенцијала.

Тежиште рада трибине је да у почетном стадијуму прикупља и презентира научна и практична знања о могућностима и начинима коришћења обновљивих извора енергије у свету и код нас.

Студенти машинског, технолошког и електротехничког студијског програма у оквиру вежби из предмета: Оперативни менаџмент, Организација рада и производње и Предузетништва путем семинарских радова обрађују различите теме о обновљивим изворима енергије. Семинарски радови ће се презентирати пред целом групом студената који слушају ове предмете.

Материјал обрађен кроз семинарске радове ће се систематизовати за датотеку чијим ће се формирањем на једном месту прикупити значајан потенцијал знања из ових области.

Очекујемо да се са ширењем знања и интересовања наших студената о овим могућностима постижу уштеде у енергији у производним активностима и у појединачној приватној примени у домаћинствима.

Циљ нам је да се повећа интересовање за коришћење обновљивих извора енергије и у нашем окружењу и да се преко Трибине шире сазнања о могућностима и о конкретној примени.

Преко ове трибине размена знања и искустава учесника доприносиће и развоју предузетничких и пословних активности у нашој средини и ширењу свести о потреби рационализације производних трошкова пословања и у домаћинстава као и о ширењу свести о значају еколошки здраве средине.

Експлоатација обновљивих извора енергије може се комерцијализовати за друге потрошаче или да се користи за сопствене потребе.

Прва трибина ће се одржати 25. јануара 2013. године, у 11 часова у просторијама школе.

Пре трибине на сајту ће бити објављене теме и излагачи по темама.

Трибина ће се одржавати периодично зависно од интересовања и биће најављивана преко сајта школе.

Трибином ће руководити Проф. др Новица Грујић.