Отказивање седнице Наставно-стручног већа за 30.12.2021. г.

 

Седница Наставно-стручног већа НЕЋЕ се одржати се у четвртак 30.12.2021.
због тога што је одржана електронски 29.12.2021.