Календар рада за 2019/2020. годину

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

    • Сви студијски програми  и на основним и на специјалистичким струковним студијама у току школске године биће реализовани у целини од стране конкретних извршилаца.
    • Наставни процес је централни задатак школе и свих наставника појединачно у оквиру сваког. сектора рада.
    • Наставни процес се одвија искључиво по распореду часова а у оквиру наставних часова чије је трајање јасно предвиђено. Наставнику није дозвољено да самоиницијативно мења распоред часова, трајање часа и слично. Евентуалне промене и одступања од распореда наставе и испита могу се допустити ако такву потребу утврди и одобри кординатор одсека
    • Настава се изводи у пословним просторијама Школе, а пракса у радним организацијама.

 

 

КАЛЕНДАР РАДА

 

Реализација наставе по семестрима

Зимски семестар

2. октобар 2019. – 12.01. 2020.

Летњи семестар

18. фебруар 2020. – 05. јун  2020.

Летњи распуст / колективни годишњи одмор

20. јул 2020. – 23. август 2020. .(први радни дан 24.08.2020.)

Први и други уписни рок за упис студената у прву годину студија у складу са терминима које пропише Министарство просвете.

ИСПИТНИ РОКОВИ

 

Пријављивање испита

Испитни рок

Јануарско – фебруарски рок

08.01.2020. - 10.01.2020.

20.01.2020. - 14.02.2020.

Априлски рок

23.03.2020. - 25.03.2020.

01.04.2020. - 16.04.2020.

Јунски рок

01.06.2020. - 03.06.2020.

08.06.2020. - 30.06.2020.

Септембарски рок

24.08.2020. - 26.08.2020.

01.09.2020. - 18.09.2020.

Октобарски рок

23.09.2020. - 25.09.2020.

30.09.2020. - 09.10.2020.

Октобар 2

по одлуци наставног већа

НЕРАДНИ ДАНИ/ПРАЗНИЦИ/РАСПУСТ

државни празник

11.11.2019.

Новогодишњи и божићни

01.01.2020. - 07.01.2020. (први радни дан 8.1.2020.)

државни празник

15.02.2020. - 17.02.2020.

ускршњи

17.04.2020. - 20.04.2020.

државни празник

01.05.2020.

 

 

 

•   Обавезе наставника у наставном процесу су 6 часова седмично, што просечно износи 180 сати годишње.

•   Дати класични календар рада може се кориговати ако наступе разлози за његову промену, пре свега, мисли се на заједничку политику која се остварује у области школства преко Министарства просвете.