III уписни рок - Коначна ранг листа - 18.09.2020

Коначна ранг листа -  трећи уписни рок - 18. септембар 2020.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

Кандидат са редним бројем 1 се сам финансира

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 Е 055 Иван Драган Антић 3.75 3.63 2.69 2.57 25.28 Математика 18 43.28

 

Заштита животне средине

 

Кандидат са редним бројем 1 финасира се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗЖС 030 Марко Иван Пековић 2.80 2.60 2.50 (blank) 15.80 Биологија 36 51.80

 

Машинство

 Кандидат са редним бројем 1 финасира се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 M 027 Петар Драган Милетић 2.80 3.07 2.62 (blank) 16.98 Математика 35 51.98

 

Заштита биља

 

Кандидати закључно са редним бројем 5 финасирају се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗБ 016 Катарина Слободан Павловић 4.77 4.50 4.29 (blank) 27.12 Биологија 40 67.12
2 ЗБ 017 Ивана Мирослав Луковац 3.85 4.20 4.36 (blank) 24.82 Биологија 42 66.82
3 ЗБ 018 Младен Дејан Станковић 2.87 3.20 3.53 3.50 26.20 Биологија 34 60.20
4 ЗБ 019 Милица Љубиша Николић 4.20 4.25 4.15 4.50 34.20 Биологија 50 84.20
5 ЗБ 020 Иван Саша Стојковић 3.31 3.38 2.92 2.85 24.92 Биологија 27 51.92

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Кандидати закључно са редним бројем 1 финасирају се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ПТИН 024 Анђела Дејан Јовановић 4.75 4.85 4.93 5.00 39.06 Биологија 58 97.06