II уписни рок - Коначна ранг листа - 09.09.2020

Коначна ранг листа -  други уписни рок - 09. септембар 2020.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

Кандидати закључно са редним бројем 2 финасирају се из буџета Републике Србије
Кандидат са редним бројем 3 се сам финансира

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 Е 052 Стеван Слађан Стојановић 4.53 3.53 3.75 4.08 31.78 Математика 39 70.78
2 Е 053 Павле Томислав Перић 4.07 3.14 2.92 2.86 25.98 Математика 26 51.98
3 Е 054 Петар Предраг Славковић 2.12 2.09 2.20 (blank) 12.82 Математика 24 36.82

 

 

Заштита животне средине

 

Кандидати закључно са редним бројем 3 финасирају се из буџета Републике Србије
Кандидат са редним бројем 4 се сам финансира

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗЖС 027 Миодраг Бојан Рајковић 4.00 3.64 3.54 3.33 29.02 Биологија 50 79.02
2 ЗЖС 026 Марија Адам Маљићи 2.71 3.00 3.75 3.62 26.16 Биологија 52 78.16
3 ЗЖС 028 Марта Војкан Кљаић 3.33 3.63 2.31 2.85 24.24 Биологија 52 76.24
4 ЗЖС 029 Катарина Небојша Милојковић 2.67 2.80 2.30 (blank) 15.54 Биологија 30 45.54

 

 

Машинство

 Кандидат закључно са редним бројем 1 финасира се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 М 026 Душан Славиша Стоиљковић 3.33 3.79 3.85 3.92 29.78 Математика 38 67.78

 

 

Заштита биља

 

Кандидати закључно са редним бројем 5 финасирају се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗБ 012 Љиљана Небојша Јовић 3.94 4.15 4.93 4.85 35.74 Биологија 60 95.74
2 ЗБ 011 Сања Томислав Бачић 3.82 4.21 4.21 3.93 32.34 Хемија 60 92.34
3 ЗБ 010 Марко Милорад Аврамовић 2.74 2.66 2.69 2.92 22.02 Биологија 60 82.02
4 ЗБ 014 Тамара Мирољуб Филиповић 2.73 2.46 3.00 2.30 20.98 Биологија 60 80.98
5 ЗБ 013 Небојша Зоран Лазић 3.35 3.36 3.00 3.20 25.82 Биологија 30 55.82

 

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Кандидати закључно са редним бројем 2 финасирају се из буџета Републике Србије

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ПТИН 022 Анђела Андреја Перић 2.80 2.36 2.67 2.75 21.16 Хемија 60 81.16
2 ПТИН 023 Милош Дејан Симић 2.61 2.70 2.70 (blank) 16.02 Биологија 36 52.02