II уписни рок - Листа пријављених кандидата за полагење пријемног испита - 04.09.2020.

 

Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.
Без маске и личне карте неће бити могуће присуство пријемном испиту.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  
  upis
Програм афирмативне мере
уписа припадника ромске
националне мањине

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 Е 052 Стеван Слађан Стојановић 4.53 3.53 3.75 4.08 31.78 Математика
2 Е 053 Павле Томислав Перић 4.07 3.14 2.92 2.86 25.98 Математика
3 Е 054 Петар Предраг Славковић 2.12 2.09 2.20 (blank) 12.82 Математика

 

Заштита животне средине

  

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 ЗЖС 026 Марија Адам Маљићи 2.71 3.00 3.75 3.62 26.16 Биологија
2 ЗЖС 027 Миодраг Бојан Рајковић 4.00 3.64 3.54 3.33 29.02 Биологија
3 ЗЖС 028 Марта Војкан Кљаић 3.33 3.63 2.31 2.85 24.24 Биологија

 

 

Машинство

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 М 026 Душан Славиша Стоиљковић 3.33 3.79 3.85 3.92 29.78 Математика

 

 

Заштита биља

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 ЗБ 010 Марко Милорад Аврамовић 2.74 2.66 2.69 2.92 22.02 Биологија
2 ЗБ 011 Сања Томислав Бачић 3.82 4.21 4.21 3.93 32.34 Хемија
3 ЗБ 012 Љиљана Небојша Јовић 3.94 4.15 4.93 4.85 35.74 Биологија
4 ЗБ 013 Небојша Зоран Лазић 3.35 3.36 3.00 3.20 25.82 Биологија

 

  

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит
  I II III IV
1 ПТИН 022 Анђела Андреја Перић 2.80 2.36 2.67 2.75 21.16 Хемија
2 ПТИН 023 Милош Дејан Симић 2.61 2.70 2.70 (blank) 16.02 Биологија

 

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине