Јединствена ранг листа - други уписни рок - 07.09.2020

Други уписни рок - Јединствена ранг листа после полагања пријемног испита 07. септембар 2020.

 


Електротехника и рачунарство
 

 


Заштита Животне Средине

 


Машинство
 

 

 
Заштита биља
 
Прехрамбена Технологија
и нутриционизам  

 

 

 

Електротехника и рачунарство

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 Е 052 Стеван Слађан Стојановић 4.53 3.53 3.75 4.08 31.78 Математика 39 70.78
2 Е 053 Павле Томислав Перић 4.07 3.14 2.92 2.86 25.98 Математика 26 51.98
3 Е 054 Петар Предраг Славковић 2.12 2.09 2.20 (blank) 12.82 Математика 24 36.82

 

 

Заштита животне средине

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗЖС 026 Марија Адам Маљићи 2.71 3.00 3.75 3.62 26.16 Биологија 52 78.16
2 ЗЖС 027 Миодраг Бојан Рајковић 4.00 3.64 3.54 3.33 29.02 Биологија 50 79.02
3 ЗЖС 028 Марта Војкан Кљаић 3.33 3.63 2.31 2.85 24.24 Биологија 52 76.24
4 ЗЖС 029 Катарина Небојша Милојковић 2.67 2.80 2.30 (blank) 15.54 Биологија 30 45.54

 

 

Машинство

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 М 026 Душан Славиша Стоиљковић 3.33 3.79 3.85 3.92 29.78 Математика 38 67.78

 

 

Заштита биља

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ЗБ 010 Марко Милорад Аврамовић 2.74 2.66 2.69 2.92 22.02 Биологија 60 82.02
2 ЗБ 011 Сања Томислав Бачић 3.82 4.21 4.21 3.93 32.34 Хемија 60 92.34
1 ЗБ 012 Љиљана Небојша Јовић 3.94 4.15 4.93 4.85 35.74 Биологија 60 95.74
2 ЗБ 013 Небојша Зоран Лазић 3.35 3.36 3.00 3.20 25.82 Биологија 30 55.82
3 ЗБ 014 Тамара Мирољуб Филиповић 2.73 2.46 3.00 2.30 20.98 Биологија 60 80.98

 

 

Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

RB Редни број пријаве Име Име једног родитеља Презиме Успех из средње школе Број бодова Испит Поена са испита Укупно
  I II III IV
1 ПТИН 022 Анђела Андреја Перић 2.80 2.36 2.67 2.75 21.16 Хемија 60 81.16
2 ПТИН 023 Милош Дејан Симић 2.61 2.70 2.70 (blank) 16.02 Биологија 36 52.02