Упис лица са инвалидитетом

 

Упис лица са инвалидитетом

Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. . Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

Упис:

1. У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је основач Република у школској 2018/2019. години, могу бити уписани кандидати:

корисници колица или лица која се отежано крећу

са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)

са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)

који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...)

који имају тешкоће у говору

са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења...)

са психолошким или менталним тешкоћама

 

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије кандидат високошколској установи подноси и један од следећих докумената:

Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или

Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.

Мишљење Интерресорне комисије

Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.

Високошколске установе су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте која је одобрена Одлуком Владе РС за ову афирмативну меру може да оствари студент који је положио пријемни испит.

 

3. После завршеног полагања пријемног испита/испита за проверу склоности и способности кандидати који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено одлуком Владе РС за ову афирмативну меру.

 

4. Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

Праћење:

  1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;

  2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студентима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;

  3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима према условима конкурса за пријем студената високошколских установа у републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2018/2019. годину.