Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

 

 

Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

 

 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

 

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

 

Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

 

Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

 

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.

 

pdfмодел изјаве