Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа - резултати колоквијума - 15. јун 2017

Резултати колоквијума од 15. Јуна 2017,

 

Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа:

 

  1. Михајловић Виолета  8 поена,
  2. Антић Каролина      6
  3. Кодић Славића       8
  4. Јовићић Марија      9
  5. Јанковић Лазар      3
  6. Максимовић Лазар    3
  7. Милосављевић Никола 5
  8. Милић Ивона         4
  9. Ивковић Милића      6
  10. Тасић Милена        7

 

Пролазно 6-10 поена

 

 

                                                                        Професор

                                                                        Др Миливоје Миловановић