ЗБ - ФИЗИКА, ХЕМИЈА И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА - резултати испита - јануар 2020. год.

 

Редни

број

Iме и презиме

Број бодова 1. део

(максимално 25)

Број бодова 2. део

(максимално 25)

Укупно
 1. Улија Милетић 19 20 39
 2. Филип Бајчић 19 18 37
 3. Љубица Пршо 12 20 32
 4. Милан Јовановић 17 14 31
 5. Немања Марковић 14 12 26
 6. Мирко Вукосављевић 8   8

 

Испит су положили студенти са остварених 26 и више поена.

Упис оцена 10.02. 2020. године у 12 часова. 

предметни наставник:

др Владанка Ступар

07..02.2020. год.