Заштита биља - Пољопривреда - распоред часова за школску 2017/2018. - зимски семестар

 

 

 

ЗАШТИТА БИЉА

 

 

>

ПРВИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35     Биологија предавања
(Лаб 1) - (ЗБ)
   
3 9.40-10.25   Физиологија биљака
(5) Предавање (ЗБ)
   
4 10.40-11.25      
5 11.30-12.15   Биологија
(Лаб 01) - В
група 1 (ЗБ)
Рачунари
2 гр. (РЦ) вежбе (ЗБ)
   
6 12.20-13.05 Физиологија биљака -  вежбе
Хем.лаб. (2) (ЗБ)
Хемија
предавања (A) (ЗБ)
   
7 13.10-13.55 Биологија
(Лаб 01) - Вежбе група 2 (ЗБ)
Рачунари
1. група (РЦ) Вежбе (ЗБ)
   
1 14.00-14.45 Математика
др А. Јовановић
(А) - ЗБ
Рачунари
(А) - Пред (ЗБ)
 
2 14.50-15.35 Хемија
мр Б. Шухартовић
(A) - Вежбе (ЗБ)
       
3 15.40-16.25        
4 16.40-17.25 Математика
др А. Јовановић
(А) - Вежбе (ЗБ)
         
5 17.30-18.15          
6 18.20-19.05            
7 19.10-19.55            

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА

 

 

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45       Ратарство са семенарством
Предавање -  уч. 2 (П)
 
2 8.50-9.35 Хортикултура
вежбе - Хем. лаб. (2) (П)
  Хортикултура 
предавања - уч. 02 (П)
 
3 9.40-10.25 Физиологија биљака
(5) Предавање (П)
Фитопатологија
предавања - Лаб 2 (П)
4 10.40-11.25 Физиологија биљака -  вежбе
Хем.лаб. (2) (П)
Ратарство са семенарством
вежбе (лаб 3) (П)
Фитопатологија
вежбе - (лаб 1) (П)
5 11.30-12.15  
6 12.20-13.05          
7 13.10-13.55          
1 14.00-14.45          
2 14.50-15.35          
3 15.40-16.25          
4 16.40-17.25          
5 17.30-18.15          
6 18.20-19.05          
7 19.10-19.55          

 

 

ПЕТИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35 ИЗБ1: Предузетништво
предавања и вежбе (3) (П)
    ИЗБ1: Органска пољопривредаПредавање -  Амф. (П)  
3 9.40-10.25     ИЗБ2: Контрола квалитета хране
пред. и вежбе (лаб 3) (П)
4 10.40-11.25    
5 11.30-12.15     ИЗБ2: Сушење, дорада и складиштење пољ. производа пред. Амф. (П) Фитофармација
пред. LAB 2 (П)
6 12.20-13.05     ИЗБ1: Органска пољопривреда
вежбе -  лаб. 3 (П)
7 13.10-13.55    
1 14.00-14.45 Воћарство и виноградарство
пред. ЛАБ. 1 (П)
Воћарство и виноградарство
вежбе ЛАБ. 1 (П)
Корови и њихово сузбијање
вежбе (лаб 3) (П) 
  Фитофармација
вежбе (лаб 2) (П)
2 14.50-15.35 ИЗБ2: Сушење, дорада и складиштење пољ. производа
вежбе. Амф. (П)  
3 15.40-16.25
4 16.40-17.25   Корови и њихово сузбијање 
пред. (Лаб 1) (П)
   
5 17.30-18.15        
6 18.20-19.05        
7 19.10-19.55