ЗБ - распоред испита - ЈАНУАР 2021. године

Студијски програм: Заштита биља

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА ЈАНУАР 2021.

 

Заштита биља РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА  
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Владанка Ступар Ратарство са семенарством 13.01. 09.00 Уч. 2
Органска пољопривреда 13.01. 09.00 Уч. 2
Мелиорације- агрономско инжењерство 13.01. 09.00 Уч. 2
Увод у агрономију 13.01. 09.00 Уч. 2
Физика, хемија и заштита земљишта 13.01. 09.00 Уч. 2
Воћарство и виноградарство 13.01. 09.00 Уч. 2
мр Александар Ивковић Хемија 15.01. 12.00 АМФ
Милица Блажић Биологија I 18.01. 14.00 Лаб 1
Микробиологија 19.01. 12.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 18.01. 15.30. Лаб 1
Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 15.01. 09.00 Лаб 1
Ентомологија 15.01. 09.00 Лаб 1
Фитофармација 15.01. 09.00 Лаб 1
Корови и њихово сузбијање 15.01. 09.00 Лаб 1
др Злата Живковић Фитопатологија 20.01. 11.00 Лаб 1
Повртарство 20.01. 11.00 Лаб 1

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАР 2021.

 

Заштита биља РАСПОРЕД ИСПИТА Јануарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Алексaндра Јанковић Математика 25.01. 10:00 Уч.5
мр Александар Ивковић  Хемија – писмени део 18.01. 10:00 АМФ
Хемија – усмени део 29.01. 10:00 договор 
мр Драган Шалер Примена рачунара 28.01. 10:00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 26.01. 9:00 АМФ
Микробиологија 26.01. 10:00 АМФ
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 26.01. 9:00 Уч.2
Физиологија биљака 27.01. 9:00 Уч.2
Хортикултура 26.01. 9:00 Уч.2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 29.01. 10:00 АМФ
др Владан Ђулаковић Увод у агрономију 25.01. 9:00 Уч.2
Мелиорације 25.01. 9:00 Уч.2
Заштита агроекосистема 25.01. 9:00 Уч.2
Ратарство са семенарством 25.01. 10:00 Уч.2
др Татјана Секулић Ентомологија 20.01. 9:00 Уч.2
др Миливоје Миловановић Повртарство 28.01. 13:00 Лаб 1
Пољопривредна механизација 21.01. 10:00 Уч.2
Машине у заштити биља  21.01. 12:00 Уч.2
Органска пољопривреда 28.01. 10:00 АМФ
др Ђорђе Михаиловић Организација рада 22.01. 12:00 Уч.2
др Бен Младеновић Законска регулатива 28.01. 10:00 Уч.2
др Злата Живковић Фитопатологија 20.01. 11:00 Лаб 1
Фитофармација 20.01. 11:00 Лаб 1
Дијагноза биљних болести 20.01. 11:00 Лаб 1
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 29.01 9:00 Уч.2
Воћарство и виноградарство 29.01 10:00 Уч.2
Лековито и зачинско биље 29.01 11:00 Уч.2
др Милан Угриновић Корови и њихово сузбијање 28.01. 16:30 Уч.2
Дарко Стојићевић  Производна пракса 22.01. 9:00 Лаб 1
Радна-феријална пракса 22.01. 9:00 Лаб 1
Технолошко – организациона пракса 22.01. 9:00 Лаб 1