Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - октобар 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

   
Koрови и њихово сузбијање    
Мелиорације - Агрономско инжењерство 01.10.2019. 10:00    
Ратарство са семенарством 01.10.2019. 10:00    
Органска пољопривреда 01.10.2019. 10:00    
Увод у агрономију 01.10.2019.. 10:00     
Агроекологија 01.10.2019. 10:00    

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

01.10.2019. 10:00 
Воћарство и виноградарство 01.10.2019. 10:00    
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија      
Повртарство      
Организација рада        
Ентомологија        
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа        
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља        

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија      
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија      
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака .