Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - септембар 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

02.09.2019.  09:00     
Koрови и њихово сузбијање 02.09.2019.  09:00     
Мелиорације - Агрономско инжењерство 06.09.2019. 10:00    
Ратарство са семенарством 06.09.2019.  10:00    
Органска пољопривреда 06.09.2019. 10:00    
Увод у агрономију 06.09.2019. 10:00     
Агроекологија 06.09.2019.. 10:00    

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

06.09.2019.. 10:00 
Воћарство и виноградарство 06.09.2019. 10:00    
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија 03.09 .2019.  10:00    
Повртарство 03.09.2019.   10:00    
Организација рада        
Ентомологија 02.09.2019.  09:00     
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа        
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља        

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија 03.09.2019.   10:00    
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија 03.09.2019.   10:00    
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака .