Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - јун 2019

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Микробиологијa        
Биологија 1        

Фитофармација

18.06.2019.  10:00     
Koрови и њихово сузбијање  18.06.2019. 10:00     
Мелиорације - Агрономско инжењерство 10.06.2019  10:00     
Ратарство са семенарством 10.06.2019  10:00     
Органска пољопривреда 10.06.2019  10:00    
Увод у агрономију 10.06.2019  10:00     
Агроекологија 10.06.2019  10:00    

Физика и хемија земљишта

Физика, хемија и заштита земљишта

10.06.2019  10:00 
Воћарство и виноградарство 10.06.2019.  10:00    
Физиологија биљака са агрохемијом        
Фитопатологија        
Повртарство 11.06  10:00    
Организација рада        
Ентомологија 18.06. 2019.  10:00    
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа 30.05.2019. 12:00    
Пољопривредна механизација        
Машине у заштити биља  30.05.2019.  12:00    

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија        
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија      
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака 30.05.2019. 12:00