Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - Јун 2018

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Увод у агрономију  08.06.2018.  10:00    
Микробиологијa        
Биологија 1        
Фитофармација 14.06.2018.  09:00     
Корови и њихово сузбијање  14.06.2018. 09:00     
Ратарство са семенарством  08.06.2018.  10:00    
Агрономско инжењерство  08.06.2018.  10:00    
Органска пољопривреда  08.06.2018.  10:00    
Агроекологија 08.06.2018.   10:00    
Физика и хемија земљишта 08.06.2018.   10:00    
Физиологија биљака са агрохемијом 08.06.2018.   10:00    
Фитопатологија

22.06.2018.

 10:00    
Мелиорације 08.06.2018.   10:00    
Воћарство и виноградарство 05.06.2018.   14:00     
Повртарство

22.06.2018.

 10:00    
Организација рада        
Ентомологија  14.06.2018.  09:00    
Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа 07.06.2018. 09:30    
Пољопривредна механизација    
Машине у заштити биља    

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија        
Патофизиологија

     
Специјална фитопатологија 06.06.2018.   10:00    
Специјална ентомологија        
Болести ратарских биљака 07.06.2018. 09:30