Распоред испита Заштита биља - Пољопривреда - јун - септембар октобар - 2018

 

Специјалистичке студије

 

Назив предмета Јун 2018. Сеп. 2018. Окт. 2018.
Дан Сат Дан Сат Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
2 Хербологија – виши курс 29.06 09.00 13.09 09.00 05.10 09.00
3 Патофизиологија биљака 19.06 16.30 07.09 16.30 28.09 16.30
4 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 18.06 11.00 12.09 11.00 01.10 11.00
5 Болести поврћа 20.06 09.00 14.09 09.00 04.10 09.00
6 Болести цвећа и украсног биља 20.06 09.00 14.09 09.00 04.10 09.00
7 Законска регулатива у заштити биља 14.06 14.00 06.09 14.00 04.00 14.00
8 Специјална фитопатологија 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
9 Болести ратарских усева 14.06 12.00 13.09 10.00 04.10 10.00
10 Болести воћа и винове лозе 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
11 Штеточине 28.06 09.00 14.09 09.00 02.10 09.00
12 Специјална ентомологија 28.06 09.00 14.09 09.00 02.10 09.00
13 Третман отпада и рециклажа 14.06 10.00 13.09 10.00 04.10 10.00
14 Стручна пракса 22.06 10.00 14.09 10.00 05.10 10.00
15 Примена пестицида     14.09 16:30 28.09 16:30

 

 

Основне струковне студије

 

 

Назив предмета Јун 2018. Сеп. 2018. Окт. 2018.
Дан Сат Дан Сат Дан Сат
1 Математика 18.06 14.00 10.09 14.00 02.10 14.00
2 Хемија 15.06 10.00 14.09 10.00 10.10 10.00
3 Биологија 1 13.06 09.00 06.09 10.00 01.10 09.00
4 Примена рачунара 26.06 12.00 07.09 12.00 03.10 12.00
5 Метеорологија са климатологијом 20.01 09.00 14.09 09.00 04.10 09.00
6 Физика и хемија земљишта 15.06 09.00 05.09 09.00 04.10 09.00
7 Увод у агрономију 14.06 09.00 04.09 09.00 02.10 10.00
8 Социологија и пословне комуникације 27.06 10.00 07.09 10.00 08.10 09.00
9 Биостатистика и Основе биостатистике 18.06 15.00 10.09 15.00 02.10 15.00
10 Микробиологија 20.06 11.00 05.09 09.00 01.10 10.00
11 Физиологија биља са агрохемијом 20.06 09.00 14.09 09.00 04.10 09.00
12 Ратарство са семенарством (специјално ратарство) 02.07 10.00 14.09 10.00 02.10 09.00
13 Агроекологија 21.06 10.00 14.09 10.00 02.10 09.00
14 Ентомологија 28.06 09.00 14.09 09.00 02.10 09.00
15 Организација рада 18.06 12.00 03.09 09.00 28.09  
16 Мелиорације - Агрономско инжењерство 02.07 09.00 14.09 09.00 02.10 09.00
17 Фитопатологија 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
18 Органска пољопривреда 14.06 10.00 06.09 12.00 04.10 12.00
19 Пољопривредна механизација, Машине у заштити биља 05.07 10.00 13.09 10.00 04.10 10.00
20 Повртарство 21.06 10.00 13.09 10.00 04.10 10.00
21 Хортикултура 20.06 09.00 14.09 10.00 04.10 09.00
22 Воћарарство и виноградарство 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
23 Корови и њихобо сузбијање 19.06 16.30 07.09 16.30 28.09 16.30
24 Примена пестицида 19.06 16.30 07.09 16.30 28.09 16.30
25 Фитофармација 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
26 Дијагноза биљних болести 15.06 10.00 14.09 10.00 28.09 10.00
27 Пракса у заштити 22.06 09.00 14.09 10.00 05.10 10.00
28 Заштита  агроекосистема 20.06 09.00 04.09 09.00 01.10 09.00
29 Организација експеримената у заштити биља 21.06 09.00 04.09 09.00 01.10 09.00
30 Сушење, дорада и сладиштење пољопривредних производа 21.06 12.00 06.09 10.00 04.10 10.00
31 Предузетништво 11.06 10.00 28.09 10.00 05.10 10.00

 

 

Предмети по старом програму (пре 2007.год.) у договору са професором.