Распоред испита Заштита биља - Пољопривреда - јан-феб - 2018

 

Специјалистичке студије

 

Назив предмета Јан-Феб. 2018
Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 09.02 11.00
2 Хербологија – виши курс договор са професором
3 Патофизиологија биљака 30.01 16.00
4 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 10.02 14.00
5 Болести поврћа 25.01 09.00
6 Болести цвећа и украсног биља 25.01 09.00
7 Законска регулатива у заштити биља 01.02 12.00
8 Специјална фитопатологија 09.02 12.00
9 Болести ратарских усева 08.02 12.00
10 Болести воћа и винове лозе 09.02 13.00
11 Штеточине 17.01 09.00
12 Специјална ентомологија 17.01 09.00
13 Третман отпада и рециклажа 12.02 10.00
14 Стручна пракса 25.01
02.02
09.00

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета Јан-Феб. 2018
Дан Сат
1 Математика 12.02 14.00
2 Хемија 01.02 10.00
3 Биологија 1 30.01 09.00
4 Примена рачунара 31.01 12.00
5 Метеорологија са климатологијом 25.01 09.00
6 Физика и хемија земљишта 08.02 09.00
7 Увод у агрономију 31.01 09.00
8 Социологија и пословне комуникације 02.02 10.00
9 Биостатистика и Основе биостатистике  12.02 14.00
10 Микробиологија 24.01 11.00
11 Физиологија биља са агрохемијом, Физиологија биљака 25.01 09.00
12 Ратарство са семенарством 07.02 09.00
13 Агроекологија 31.01 09.00
14 Ентомологија 17.01 09.00
15 Организација рада 06.02 10.00
16 Мелиорације - Агрономско инжењерство  31.01 11.00
17 Фитопатологија 09.02 10.00
18 Органска пољопривреда 25.01 10.00
19 Пољопривредна механизација, Машине у заш. биља 08.01 10.00
20 Повртарство 25.01 12.00
21 Хортикултура 25.01 09.00
22 Воћарарство и виноградарство 09.02 12.00
23 Корови и њихобо сузбијање 14.02 10.00
24 Примена пестицида 09.02 11.00
25 Фитофармација 09.02 12.00
26 Дијагноза биљних болести 09.02 10.00
27 Пракса у заштити 25.01
02.02
09.00
28 Заштита  агроекосистема 24.01 09.00
29 Организација експеримената у заштити биља договор са професором
30 Сушење, дорада и сладиштење пољ. произв. 01.02 10.00
31 Предузетништво 06.02 10.00

 

Предмети по старом програму (пре 2007.год.) у договору са професором.