Распоред колоквијума - ЗБ - Пољоп. - Јан-Феб 2018

 

 

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Увод у агрономију

 16.01.2018.

23.01.2018.

 10:00    
Микробиологијa    
Биологија 1        
Фитофармација 25.01.2018.
02.02.2018.
09:00    
Корови и њихово сузбијање 25.01.2018.
02.02.2018.
09:00
   
Ратарство са семенарством

16.01.2018.

23.01.2018.

10:00    
Агрономско инжењерство

16.01.2018.

23.01.2018.

10:00    
Органска пољопривреда

16.01.2018.

23.01.2018.

10:00    
Агроекологија

16.01.2018.

23.01.2018.

10:00    
Физика и хемија земљишта

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00    
Физиологија биљака са агрохемијом

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00    
Фитопатологија

11.01.2018.

17.01.2018.

08.02.2018.

11:00 

 

10:00

   
Мелиорације

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00     
Воћарство и виноградарство        
Повртарство

 

     
Организација рада      
Ентомологија    

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија

17.01.2018.

11:00    
Патофизиологија

17.01.2018.

11:00     
Специјална фитопатологија

17.01.2018.

11:00     
Специјална ентомологија