Распоред испита Пољопривреда - сеп - окт 2017

 

Специјалистичке студије

 

Назив предмета Септ. 2017. Окт. 2017.
Дан Сат Дан Сат
1 Фитофармација-токсикологија и екотоксикологија 13.09. 12.00 29.09. 10.00
2 Хербологија – виши курс договор са проф. договор са проф.
3 Патофизиологија биљака 13.09. 10.00 29.09. 10.00
4 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 08.09. 10.00 29.09. 10.00
5 Болести поврћа 04.09. 10.00 04.10. 10.00
6 Болести цвећа и украсног биља 04.09. 10.00 04.10. 10.00
7 Законска регулатива у заштити биља 07.09. 12.00 28.09. 12.00
8 Специјална фитопатологија 15.09. 11.00 29.09. 11.00
9 Болести ратарских усева 07.09. 14.00 28.09. 14.00
10 Болести воћа и винове лозе 13.09. 11.00 29.09. 10.00
11 Штеточине 06.09. 09.00 06.10. 09.00
12 Специјална ентомологија 06.09. 09.00 06.10. 09.00
13 Третман отпада и рециклажа 06.09. 14.00 04.10. 14.00
14 Стручна пракса 11.09. 09.00 29.09. 09.00

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета Септ. 2017. Окт. 2017.
Дан Сат Дан Сат
1 Математика 08.09. 10.00 27.09. 10.00
2 Хемија 11.09. 10.00 05.10. 12.00
3 Биологија 1 05.09. 10.00 04.10. 10.00
4 Примена рачунара 06.09. 12.00 29.09. 12.00
5 Метеорологија са климатологијом 05.09. 09.00 05.10. 09.00
6 Физика и хемија земљишта 13.09. 09.00 02.10. 09.00
7 Увод у агрономију 04.09. 09.00 04.10. 09.00
8 Социологија и пос. комун 04.09. 14.00 29.09. 10.00
9 Биостатистика и Основе биостатистике  08.09. 10.00 29.09. 10.00
10 Микробиологија 07.09. 11.00 04.10. 10.00
11 Физиологија биља са агрохемијом 04.09. 09.00 04.10. 09.00
12 Ратарство са семенарством 05.09. 09.00 05.10. 09.00
13 Агроекологија 04.09. 09.00 04.10. 09.00
14 Ентомологија 06.09. 09.00 06.10. 09.00
15 Организација рада 11.09. 11.00 02.10. 11.00
16 Мелиорације - Агрономско инжењерство  04.09. 09.00 04.10. 09.00
17 Фитопатологија 13.09. 10.00 29.09. 11.00
18 Органска пољопривреда 07.09. 09.00 28.09. 09.00
19 Пољопривредна механизација, Машине у заш. биља 07.09. 11.00 28.09. 11.00
20 Повртарство 14.09. 10.00 28.09. 15.00
21 Хортикултура 05.09. 11.00 05.10. 11.00
22 Воћарарство и виноградарство 13.09. 10.00 29.09. 10.00
23 Корови и њихобо сузбијање 14.09. 12.00 05.10. 12.00
24 Примена пестицида 13.09. 13.00 29.09. 11.00
25 Фитофармација 13.09. 11.00 29.09. 11.00
26 Дијагноза биљних болести 15.09. 12.00 29.09. 11.00
27 Пракса у заштити 11.09. 09.00 29.09. 09.00
28 Заштита  агроекосистема 07.09. 09.00 04.10. 09.00
29 Организација експеримената у заштити биља договор са проф. договор са проф.
30 Сушење, дорада и сладиштење пољ. произв. 14.09. 14.00 05.10. 14.00
31 Предузетништво 11.09 11.00 02.10 11.00

 

 

Предмети по старом програму (пре 2007.год.) у договору са професором.