Распоред колоквијума - Пољопривредни одсек - октобар 2017

 

 

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Увод у агрономију  25.09.2017.  10:00    
Микробиологијa    
Биологија 1        
Фитофармација 25.09.2017.  09:00     
Корови и њихово сузбијање 25.09.2017.  09:00     
Ратарство са семенарством 25.09.2017.  10:00     
Агрономско инжењерство 25.09. 2017. 10:00     
Органска пољопривреда 25.09.2017.  10:00    
Агроекологија 25.09.2017. 10:00    
Физика и хемија земљишта 25.09.2017.  10:00     
Физиологија биљака са агрохемијом 25.09.2017. 
10:00    
Фитопатологија

13.09.2017.

20.09.2017.

11:00     
Мелиорације 25.09.2017.  10:00     
Воћарство и виноградарство 25.09.2017. 15:00    
Повртарство

20.09.2017. 

11:00     
Организација рада      
Ентомологија 25.09.2017  09:00     

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија

20.09.2017. 

12:00     
Патофизиологија

20.09.2017. 

 

12:00     
Специјална фитопатологија

20.09.2017. 

12:00     
Специјална ентомологија 25.09.2017.  09:00