Распоред колоквијума - Пољопривредни одсек - OKTOБАР 2 2017

 

 

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Семинарски радови

Увод у агрономију  10.10.2017.  10:00    
Микробиологијa    
Биологија 1        
Фитофармација        
Корови и њихово сузбијање    
Ратарство са семенарством 10.10.2017.  10:00     
Агрономско инжењерство 10.10. 2017. 10:00     
Органска пољопривреда 10.10.2017.  10:00    
Агроекологија 10.10.2017. 10:00    
Физика и хемија земљишта 10.10.2017.  10:00     
Физиологија биљака са агрохемијом 10.10.2017. 
10:00    
Фитопатологија

05.10.2017.

 

10:00     
Мелиорације 10.10.2017.  10:00     
Воћарство и виноградарство 09.10.2017. 15:00    
Повртарство

05.10.2017. 

11:00     
Организација рада      
Ентомологија    

Специјалистичке струковне студије

Фитофармација - токсикологија и екотоксикологија

05.10.2017. 

12:00     
Патофизиологија

05.10.2017. 

 

12:00     
Специјална фитопатологија

05.10.2017. 

12:00     
Специјална ентомологија