Теме за завршни рад - Пољопривреда

Теме завршних радова за 2016/2017 студијски програм Пољопривреда
(усвојене на седници катедре 06.10.2016. год.)

(теме обележене црвеном бојом су већ узете)

 

Ментор: др Татјана Секулић

Микробиологија

 1. Пробиотици и пребиотици
 2. Филогенија и класификација фитоплазни
 3. РНК вируси – узрочници болести код људи
 4. Метаболизам бактерија – круцијални процес опстанка бактеријске ћелије

Заштита агроекосистема

 1. Пољопривредна производња као један од водећих узрока загађења земљишних екосистема
 2. Загађење воде, мере превенције и последице
 3. Штетни организми у агроекосистемима, и методе заштите
 4. Антропогени фактори уништавања земљишта као необновљивог природног ресурса
 5. Ревитализација деградираних речних екосистема
 6. Заштита, очување и унапређење флористичког и вегетацијског диверзитета у Републици Србији

Биологија

 1. Метаморфозе вегетативних биљних органа

Ментор: мр Звонимир Митић

Ентомологија

 1. Homeoptera – cikade, значајне штеточине
 2. Chrysomelidae Cal., значајне штеточине
 3. Gryllotalpа gryllotalpa –штете и сузбијање
 4. Thisanoptera - значајне штеточине
 5. Cicadellidae -значајне штеточине
 6. Штитасте ваши – значајне штеточине

Ментор: спец Гордана Ђулаковић

Метеорологија са климатологијом

 1. Облаци – стварање и подела облака
 2. Стварање ваздушних маса и њена класификација
 3. Кашњење вегетације са порастом географске ширинее и надморске висине

Физиологија биљака са агрохемијом

 1. Особине земљишта са исхраном биљака и примена ђубрива
 2. Сложена ђубрива, подела и предност над појединачним ђубривима са дозирањем
 3. Пољски огледи у пољопривреди

Хортикултура

 1. Најисплативије сорте паприке за производњу у стакленику
 2. Начини природног опрашивања у стакленицима
 3. Производња зелене салате (Lactuca sativaу стакленицима
 4. Начини прихране у стакленицима

Ментор: др Јован Панајотовић

Примена пестицида

 1. Примена пестицида у сузбијању болести и штеточина код лубенице, диње и краставца
 2. Сузбијање проузроковача болести и штеточина у производњи јабуке

 

Ментор: др Миливоје Миловановић

Органска пољопривреда

 1. Стање и перспективеорганске пољопривреде у Браничеву у систему унапређења руралног и одрживог развоја
 2. Припадност и лимитирајући фактори за унапређење органске производње у Србији

Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа

 1. Машине, опрема и процедуре за сушење и дораду семена кукуруза
 2. Складиштење коренастог и кртоластог поврћа

Повртарство

 1. Размножавање, производња семена и сортимент коренастог и кртоластог поврћа у Србији
 2. Анализа могућности производње и унапређења повртарства у Подунављу

Механизација

 1. Машине и опрема у заштити биља
 2. Механизација за редуковану и конзервацијску обраду земљишта

Ментор: др Владан Ђулаковић

Ратарство са семенарством

 1. Резултати макроогледа пшенице у Заводу за пољопривреду „Стиг“ Пожаревац у _________ год.
 2. Резултати макроогледа кукуруза у Заводу за пољопривреду „Стиг“ Пожаревац у _________ год.
 3. Стање и перспективе производње шећерне репе на имању ДП „Храстовача“ у _________год.
 4. Аналоза производње сунцокрета и/или соје на имању ДП „Храстовача“ у _____________ год.
 5. Анализа производње крмног биља (или жита) рода 2014. год. на имању __________________.
 6. Стање и перспективе производње семена ратарских биљака на имању ДП „Храстовача“ у _________ год.

 11.10.2016. год.

Пожаревац

в.д. шеф катедре: Владанка Ступар