Пољопривреда - Теме завршних радова 2017-18 -

ТЕМЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/20178. ГОДИНУ

усвојене на седници катедре студијског програма Пољопривреда 08.03.2018. године

 

 

Ментор: др Татјана СЕКУЛИЋ

Микробиологија

 1. Популације микроорганизама и њихова распрострањеност у екосистемима
 2. Примена микроорганизама у биотехнологији
 3. Опште карактеристике и подела вируса, са освртом на методе њиховог изучавања

Заштита агроекосистема

 1. Карактеристике и подела корова
 2. Загађење и заштита копнених вода
 3. Значај и карактеристике пољопривредне производње

 

 

Ментор: др Миливоје МИЛОВАНОВИЋ

Органска пољопривреда

 1. Стање и перспективе органског воћарства у Србији
 2. Могућност унапређења органског пчеларства у Србији

Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа

 1. Машине, опрема и процедуре за сушење и дораду семена кукуруза
 2. Складиштење коренастог и кртоластог поврћа

Повртарство      

 1. Размножавање, производња семена и сортимент коренастог и кртоластог поврћа у Србији
 2. Анализа могућности производње и унапређења повртарства у Србији

Пољопривредна механизација

 1. Машине и опрема у заштити биља
 2. Механизација за редуковану и конзервацијску обраду земљишта

 

 

 

Ментор: др Милан УГРИНОВУЋ

Кориви и њихово сузбијање

 1. Контрола корова у усевима стрних жита
 2. Контрола корова у усеву кукуруза
 3. Контрола корова у усеву индустријског парадајза
 4. Контрола корова у усеву соје
 5. Контрола корова у усеву сунцокрета

 

 

Ментор: др Владан ЂУЛАКОВИЋ

Ратарство са семенарством

 1. Резултати макроогледа пшенице у Заводу за пољопривреду „Стиг“ Пожаревац у _________ год.
 2. Резултати макроогледа кукуруза у Заводу за пољопривреду „Стиг“ Пожаревац у _________ год.
 3. Стање и перспективе производње шећерне репе на имању ДП „Храстовача“ у _________год.
 4. Аналоза производње сунцокрета и/или соје на имању ДП „Храстовача“ у _____________ год.
 5. Анализа производње крмног биља (или жита) рода 2014. год. на имању __________________.
 6. Стање и перспективе производње семена ратарских биљака на имању ДП „Храстовача“ у _________ год.

  

15.03.2018. год.                                                                                  в.д. шеф катедре: Владанка Ступар

Пожаревац