Теме специјалистичких радова - Заштита биља- 2017/18

ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

(теме обележене црвеном бојом већ су узете)

 

 

Ментор: др Миодраг СТАНИСАВЉЕВИЋ

Третман отпада и рециклажа

 1. Рециклажа отпада плазма технологијама
 2. Рециклажа отпада компостирањемсуперкритичном воденом оксидацијом (SWO)
 3. Инсинерационе технологије за третман и рециклажу отпада

 

 

Ментор: др Милан УГРИНОВИЋ

Примена пестицида

 1. Контрола корова, болести и штеточина хемијским средствима у усеву кукуруза
 2. Хемијске мере контроле корова, болести и штеточина у усеву кромпира
 3. Програм заштите винове лозе
 4. Хемијске мере у контроли болести и штеточина јабуке

Патофизиологија биљака

 1. Патофизиологија фотосинтезе
 2. Дисање болесних биљака

 

 

Ментор: др Бен МЛАДЕНОВИЋ

Законска регулатива

 1. Законска регулатива у регистрацији средстава за заштиту биља
 2. Законска регулатива у промету средстава за заштиту биља

 

 

Ментор: др Миливоје МИЛОВАНОВИЋ

Болести ратарских усева

 1. Анализа могућности интегралне заштите стрних жита
 2. Утицај климатских и едафских фактора на развој болести житарица у Србији
 3. Значај агроеколошких услова за развој болести соје

 

 

15.03.2018. год.                                                                                  в.д. шеф катедре: Владанка Ступар

Пожаревац                                                                                        

                                                                                                                _______________________________